JavaScript required

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled.

To find out if your web browser supports JavaScript or to enable JavaScript, see web browser help.

Update Password
Lösenordet som ska vara minst 8 tecken ska bestå av tecken ur 3 av följande teckengrupper:
  • Engelska versaler (A-Z)
  • Engelska gemener (a-z)
  • Siffror (0-9)
  • Specialtecken (ex % # $ - , . /)

Lösenordet får inte
  • Innehålla ditt eget förnamn, efternamn eller användarnamn
  • Vara samma som något av dina senaste 24 lösenord
  • Bytas inom 2 dagar från förra lösenordsbytet

Lösenordet bör inte
  • Innehålla namn, hemort, kurs, telefonnummer eller annan personlig, lättillgänglig information
  • Innehålla ord som kan hittas i ordbok
  • Innehålla svenska tecken (é, å, ä, ö)